Testa idéer med era användare

I det här steget beskrivs hur era idéer kan testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, ex en vägg av post-its-lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.

Med hjälp av en fysisk prototyp är det lättare att undersöka olika typer av lösningar, väga fördelar och nackdelar mot varandra och att upptäcka brister och fallgropar tidigt innan lösningen förverkligas. Prototyperna behöver inte vara avancerade eller ta lång tid att skapa. Det är viktigare att snabbt skapa något, testa det, få feedback, ändra och testa igen. Och att testerna sker tillsammans med de som ska använda och utföra tjänsten.

I detta steg kommer ni:
 Ta fram fysiska prototyper på era lösningsförslag
Testa prototyperna på användare och utförare
Samla in feedback, justera och testa igen

Läs mer här!

Läs mer – Testa idéer

Ta fram prototyper till era lösningsförslag

Fundera i gruppen vilken sorts prototyp som passar bäst för att testa just er idé eller lösning. En fullskalig vårdmottagning i kartong, en händelse med post-its-lappar eller kanske ett rollspel? Skapa gärna fler prototyper för samma lösning och håll dem enkla och lite ofärdiga, det underlättar för testpersonen att ge feedback.

Testa prototypen med användare och utförare

Bestäm er på vilket sätt ni bäst testar era idéer på användare och utförare. Ska ni boka in möten, testa på platser där era användare befinner sig eller kanske få möjlighet att testa er lösning i liten skala direkt i verksamheten? Utöver att testa i den egna organisationen kan det vara viktigt att andra aktörer som finansiärer, beställare eller beslutsfattare är med och testar och kommer med feedback.

Tips och frågor att ställa till era testpersoner

Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper!
Här är några förslag på frågor ni kan ställa till era testpersoner:
1. Gör testpersonen varma i kläderna genom att ställa öppna frågor kring ert fokusområde, ”beskriv den senaste gången som du besökte xx. Vad var bra och vad var dåligt?” eller ”berätta om hur du gör miljövänliga val i din vardag”.
2. Därefter kan ni visa testpersonen er prototyp och ställa frågor som ex ”tänk om du fick tillgång till xx, hur tror du det skulle kännas? Hur tror du vår nya tjänst skulle kunna hjälpa dig att göra fler miljövänliga val?
3. Låt testpersonen känna på eller hålla i er prototyp. Be testpersonen att komma med förslag på hur de skulle vilja ändra eller lägga till något i er tjänst eller produkt.

Förslag till metod: Testpanelen

Samla in feedback och gör ändringar

Nu behöver ni samla in och dokumentera ev nya förslag och den feedback ni fått på era prototyper. Gör om, ändra eller justera era prototyper utifrån testpersonernas återkoppling och ge er ut och testa igen, gärna på andra testpersoner än de första. Upprepa teststegen till dess att ni känner er nöjda och ni har uppmätt en viss mättnad i den feedback ni får från testpersonerna. Förhoppningsvis har ni nu en lösning som svarar mot era insikter från användarundersökningarna och testerna tillsammans med användare och utförare.

Kontrollfrågor:
Har ni testat idén med både användare och de som ska utföra tjänsten?
Har ni testat tillräckligt många gånger för att förstå hur tjänsten/lösningen bör utformas på ett bra sätt?
Känns det som om lösningen löser de problem ni tänkte att den skulle lösa?

Metodmallar och filmer

Ikon sidan Testa idéer skiftnyckel i ring med två pilar i halvcirklar
Tips från coachen!

• Våga testa av en idé tidigt i processen med era användare
• En prototyp ska inte vara perfekt, utan enkel och skissartad – det är lättare för testpersonerna att ge feedback och förslag om prototypen inte är färdig.

Har ni kört fast? Vi hjälper er ta nästa steg.