Publicerad 14 juni 2022

Om webbplatsen

Information om Innovationsguidens webbplats och hur den fungerar.

Tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår webbplats enklare att förstå och använda. I allt väsentligt uppfyller webbplatsen kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Mer detaljer hittar du i webbplatsens tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsredogörelse

Länkar till sidor och dokument

Länkar till webbsidor och dokument öppnas alltid i samma fönster på webbplatsen.

Webbläsare

Webbplatsen är utvecklad för de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. Om du får problem med hur webbplatsen ser ut eller fungerar uppgraderar du webbläsaren till den senaste versionen.