Publicerad 14 juni 2022

Innovationsguidens sex steg

Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det vi kallar användardriven innovation eller tjänstedesign, även kallat service design eller human centered design.

Så använder ni materialet

Innovationsmodellen presenteras steg för steg med översiktliga beskrivningar av hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder och mallar som kan användas i de olika stegen.

Våga lita på processen

Att jobba på det här sättet innebär att ni inte kommer att ha lösningen klar när arbetet påbörjas. Det kan ibland upplevas som ovant och obekvämt. Här vill vi uppmana er att lita på processen. Att hitta lösningar är sällan det största problemet. Innovationsguiden fokus är att ni med stöd av er användarresearch arbetar med att lösa ”rätt” problem – och utvecklar en lösning som skapar verkligt värde för era användare.

Lycka till!

Om innovationsmodellen

Inom tjänstedesign används olika modeller och begrepp för att illustrera samma sorts process. Den kanske mest kända är double diamond-modellen, medan vår modell består av sex steg. Vi tycker inte att det spelar så stor roll vilka begrepp som används eller vilken modell man utgår ifrån, bara man kommer igång och börjar involvera sina användare!