Publicerad 27 oktober 2022
I det här steget är det dags att testa, utvärdera och vidareutveckla era idéer.

Steg 5 – Testa idéer

I det här steget är det dags att testa, utvärdera och vidareutveckla era idéer. Ni kommer att få lära er hur ni tar fram enkla prototyper och hur de kan användas för att testa era idéer och lösningar tidigt och ofta, med användare och utförare.

Med hjälp av en fysisk prototyp är det lättare att få potentiella användares feedback om olika typer av lösningar, väga fördelar och nackdelar mot varandra och upptäcka brister och fallgropar tidigt, innan lösningen förverkligas. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, så som en enkel skiss, en vägg av post-its-lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.

Prototyperna behöver inte vara avancerade eller ta lång tid att skapa. Det är viktigare att snabbt skapa något så ni kan testa, få feedback, ändra och testa igen. Tanken är att testerna sker tillsammans med dem som ska använda och utföra tjänsten och att ni får igång ett samtal som hjälper er att utveckla bästa möjliga lösning.

I detta steg kommer ni

 • Ta fram fysiska prototyper på era lösningsförslag
 • Testa prototyperna på användare och utförare
 • Samla in feedback, justera och testa igen
 • Ta fram prototyper till era lösningsförslag

  Fundera i gruppen vilken sorts prototyp som passar bäst för att testa just er idé eller lösning. Några exempel på vad prototyper kan vara:

  • Papper med text/bild – kan passa bra för att testa olika typer av tjänster eller processer på ett enkelt och snabbt sätt. Exempel: en inbjudan till en ny verksamhet eller event, lappar som visar olika delar i en digital app, en skylt med en talande slogan för en ny tjänst.
  • Ett rollspel eller en storyboard – kan passa bra om ni vill testa en process eller tjänst och de olika steg som en användare går igenom.
  • En fysisk modell i till exempel kartong eller lego – kan passa bra om ni vill testa en konkret sak eller plats.

  Det är oftast en bra idé att dela upp en prototyp i flera steg och testa en sak i taget. Ett vanligt misstag är att man visar upp alldeles för mycket saker på en och samma gång, exempelvis en skiss med många element på ett samma papper eller en detaljerad modell av en miljö. I ett första test är det viktigaste att testa kärnan i er idé, inte alla små detaljer.

  Skapa gärna fler prototyper för samma lösning och håll dem enkla och lite ofärdiga, det underlättar för testpersonen att ge feedback. När ni fått feedback och förstått vad ni behöver justera kan ni och vidareutveckla era prototyper och testa igen.

 • Testa prototypen med användare och utförare

  Bestäm er på vilket sätt ni bäst testar era idéer på användare och utförare. Ska ni boka in möten, testa på platser där era användare befinner sig eller kanske få möjlighet att testa er lösning i liten skala direkt i verksamheten? Utöver att testa i den egna organisationen kan det vara viktigt att andra aktörer som finansiärer, beställare eller beslutsfattare är med och testar och kommer med feedback.

  Tips och frågor att ställa till era testpersoner

  Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper. Här är några förslag på frågor ni kan ställa till era testpersoner:

  1. Gör testpersonen varm i kläderna genom att ställa öppna frågor kring ert fokusområde. Exempelvis: ”Beskriv den senaste gången som du besökte X. Vad var bra och vad var dåligt?” eller ”Berätta om hur du gör miljövänliga val i din vardag”.
  2. När testpersonen presenterats för ämnet kan ni visa er prototyp och ställa frågor. Exempelvis: ”Tänk om du fick tillgång till X, hur tror du det skulle kännas? Hur tror du vår nya tjänst skulle kunna hjälpa dig att göra fler miljövänliga val?
  3. Låt testpersonen känna på eller hålla i er prototyp. Be testpersonen att komma med förslag på hur de skulle vilja ändra eller lägga till något i er tjänst eller produkt.

  Förslag på metod

  Testpanelen

 • Samla in feedback och gör ändringar

  Nu behöver ni samla in och dokumentera eventuella nya förslag och den feedback ni fått på era prototyper. Gör om, ändra eller justera era prototyper utifrån testpersonernas återkoppling och ge er ut och testa igen, gärna på andra testpersoner än de första. Upprepa teststegen till dess att ni känner er nöjda och ni har uppmätt en viss mättnad i den feedback ni får från testpersonerna. Förhoppningsvis har ni nu en lösning som svarar mot era insikter från användarundersökningarna och testerna tillsammans med användare och utförare.

Förslag på metod

Kontrollfrågor

 • Har ni testat idén med både användare och de som ska utföra tjänsten?
 • Har ni testat tillräckligt många gånger för att förstå hur tjänsten/lösningen bör utformas på ett bra sätt?
 • Känns det som om lösningen löser de problem ni tänkte att den skulle lösa?

Kontrollfrågorna är till för att ni ska känna er trygga i att ni är på rätt spår. Svarar ni ja på frågorna – fyll i ”Bryggan” och gå vidare till nästa steg, som är Förverkliga. Svarar ni som projektgrupp nej på någon av frågorna bör ni stanna i Testa idéer-steget, alternativt gå tillbaka i processen.

Brygga: Testa idéer - Förverkliga

Tips från coachen!

 • Våga testa av en idé tidigt i processen med era användare.
 • En prototyp ska inte vara perfekt, utan enkel och skissartad – det är lättare för testpersonerna att ge feedback och förslag om prototypen inte är färdig.
Nästa steg: Förverkliga