Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Testpanelen

När ni tagit fram en prototyp är det dags att testa den, och därmed er lösningsidé, med era användare. Metodmallen Testpanelen kan användas för att dokumentera den feedback och eventuella nya idéer ni får från dem som ni testar prototypen på. Justera eller gör om prototypen efter den feedback ni fått från testpersonerna och testa igen tills ni känner att lösningen svarar mot de insikter ni fått och de behov ni identifierat tidigare.

Ladda ner mall (PDF)
Testpanelen mall