Publicerad 7 oktober 2022

Brygga: Testa idéer – Förverkliga

Här gäller det att identifiera och beskriva det som är kärnan och det speciella i just er lösning. Genom att göra det får ni ett grepp om er lösnings styrkor, vilket gör det lättare att förmedla dess nytta till andra som ska vara med att förverkliga och ta lösningen vidare ut i verksamheten. Ni utgår från tre olika perspektiv; styrkan i lösningen utifrån användarens behov, argument för att skapa förståelse i den egna organisationen och eventuella samhällseffekter som er lösning skulle kunna bidra till.

Ladda ner mall (PDF)
Brygga testa idéer - förverkligaFörstora bilden