Publicerad 27 oktober 2022

Om Innovationsguiden

Offentlig sektor står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. Vi behöver utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och använda varje krona där den skapar mest värde. Då är det viktigt att vi förstår vad våra invånare behöver och får större insikt i deras perspektiv på våra samhällstjänster.

Innovationsguiden ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är ett av flera initiativ för att stärka innovationsförmågan hos kommuner, regioner andra offentliga verksamheter.

Utveckla er verksamhet tillsammans med era användare

Innovationsguiden erbjuder stöd till offentliga verksamheter som vill ta fram innovativa lösningar som verkligen skapar värde, tillsammans med sina användare. Metoderna bygger på tjänstedesign, också kallat användardriven eller behovsdriven innovation.

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och tar fram lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

En digital verktygslåda

Du kan se den här webbplatsen som en digital verktygslåda – ett stöd för dig som vill skapa förnyelse och bättre tjänster med invånarna som medskapare. Innehållet är särskilt framtaget för att användas i offentlig sektor men alla som vill kan ta del av stödet och gå igenom en utvecklingsprocess från ax till limpa på egen hand. Följ de sex stegen i innovationsmodellen och använd metodmallarna till respektive steg.

Så får du använda materialet

Materialet på den här hemsidan – texter, mallar, filmer - är framtagna av Innovationsguiden och skyddas i enlighet med lagen om upphovsrätt.

Allt material är fritt att använda för eget, icke-kommersiellt, bruk.

Om du visar och använder vårt material i publika sammanhang eller på andra sätt sprider det vidare ska det alltid finnas en hänvisning till källan, till exempel genom texten: ”Material från Innovationsguiden, SKR” eller ”Hämtat från innovationsguiden.se”

Skulle du ta fram eget material med utgångspunkt från vårt uppskattar vi om du även då hänvisar till oss som inspirationskälla.

Kurser, nätverk och coachning

Vi erbjuder även kurser, nätverk och coachning inom tjänstedesign. Dessa kan du läsa mer om hos Adda Kompetens, som förvaltar och utvecklar Innovationsguidens verksamhet på uppdrag av SKR.

Innovationsguiden, Adda Kompetens