Innovationsguidens 6 steg mot förnyelse

Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det vi kallar användardriven innovation eller tjänstedesign. Något som kan uppfattas som annorlunda med förhållningssättet i användardriven innovation är att ni inte kommer att ha lösningen klar när arbetet påbörjas. Här vill vi uppmana er att lita på processen! Att hitta lösningar är sällan det största problemet. Innovationsguiden fokus är, att ni med stöd av er användarresearch arbetar med att lösa ’’rätt’’ problem – och utvecklar en lösning som skapar verkligt värde för era användare.

Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg som presenteras med översiktliga beskrivningar av hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder som kan användas i de olika stegen. Arbeta er igenom stegen lugnt och metodiskt!

Lycka till!
Ikon frågetecken
Steg 1.

Första steget går ut på att hitta och ringa in ert utmaningsområde. Vad vill ni utveckla och för vem?

Ikon person talar vänligt
Steg 2.

I det här steget kommer ni att undersöka era användares behov och hur er tjänst påverkar deras liv.

Ikon sidan Fokusera rörelse genom tratt
Steg 3.

Tratta ner alla de insikter ni fått om era användare. Välj och prioritera det ni ska arbeta vidare med.

Ikon sidan Ta fram idéer person vid glödlampa
Steg 4.

Nu är det dags att ta fram lösningsförslag utifrån era användarinsikter. Ta fram många idéer, bygg vidare på andras och byt perspektiv.

Ikon sidan Testa idéer skiftnyckel i ring med två pilar i halvcirklar
Steg 5.

Testa och utveckla era idéer med enkla prototyper tillsammans med era användare.

Ikon Förverkliga pil på skylt och kugghjul
Steg 6.

Nu gäller det att få med alla på tåget. Förankra hos ledningen och samskapa med medarbetare.

Ett tillåtande förhållningssätt
  • Ha användaren i fokus – hela tiden!
  • Blicka framåt – fastna inte på hur det brukar vara
  • Ha ett helhetsperspektiv
  • Koppla in många olika kompetenser – här leka olika barn bäst
  • Håll en positiv attityd genom arbetet – det kommer bli bra i slutet
  • Var tillåtande mot misstag – det är så vi lär oss

Vi kan omöjligt lösa dagens stora problem med samma tankesätt som skapade dem.

Albert EinsteinFysiker

"It's not rocket science," Kelley replies, "It's empathetic to people...what they really value."

Tom KelleyGrundare Ideo

Improve the past or design the future?

Marco SteinbergNesta

Nästa gång du eller en kollega gör fel eller begår ett misstag – lyft upp armarna i luften och utbrist ”TADA, vi har misslyckats!’’

Erik OlesundLärare Design Thinking, Stanford

Kreativitet är inte en förmåga, det är en arbetsmetod.

John CleeseKomiker och författare

"Varför" är en otroligt kraftfullt ord för att ta reda på varför människor verkligen tänker som de gör.

Lindred L. GreerAssistant Professor of Organizational Behavior

Behöver ni hjälp att komma vidare?