Publicerad 9 juni 2022

Innan ni går ut på fältet

Planera hur ni når er användare och välj passande metoder

Börja med att fundera över hur ni kommer i kontakt med era användare på ett bra sätt.

  • Var finns era användare? r det bäst att boka in ett möte eller kan ni fånga upp dem i ett väntrum eller entré i en verksamhet som de besöker?
  • Vad är det ni behöver ta reda på?
  • Är det bäst att följa med en användare och observera denne i en process eller situation som rör er utmaning, eller är det bättre att prata och gå igenom det tillsammans i ett samtal?

Det finns många väl beprövade metoder för att undersöka användarens liv och situation och för att ta reda på mindre uppenbara eller osynliga behov.

Vi föreslår att ni väljer en eller flera av följande metoder: Undersöka: Observation, Intervju, Dagbok och Användarresa.

Använd gärna flera metoder för att få olika typer av insikter. Ett exempel är att kombinera intervjuer med observationer för att lyssna till vad människor säger att de gör och hur de faktiskt gör. Användare kan ibland säga en sak men göra något helt annat!

Förlag på metoder

Observation

Intervju

Dagbok

Användarresa