Publicerad 7 oktober 2022

Metoder och mallar -undersöka

Här hittar ni metoder och mallar som kan användas när ni ska undersöka och förstå er målgrupps behov, drivkrafter och upplevelser.