Publicerad 10 oktober 2022

Utbildningar, nätverk och coachning

Utöver metodstödet på den här webbsidan erbjuder Innovationsguiden utbildningar, nätverk och coachning för dig arbetar med användardriven innovation och tjänstedesign.

Grundutbildning i tjänstedesign

Vår grundutbildning vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor och som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Nätverket för användardriven innovation

I nätverket får du kontinuerlig kompetensutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Vill du gå en kurs eller delta i vårt nätverk?

Adda Kompetens förvaltar och utvecklar Innovationsguidens verksamhet på uppdrag av SKR. Där kan du läsa mer om alla våra erbjudanden samt anmäla dig till kurser och nätverk.

Innovationsguidens erbjudanden, Adda Kompetens

Coachning

I mån av tid kan vi erbjuda coachning och rådgivning. Förfrågningar och frågor om coachning skickas till innovationsguiden@skr.se