Användardriven innovation

Nya utmaningar kräver nya sätt att tänka

Nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar

SKR:s innovationsguide
För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.

Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden kommer ni få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas.

När ni använder Innovationsguiden kommer ni att:
• förstå er utmaning ur användarens perspektiv
• förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser ”rätt” problem
• arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren

Varför en innovationsguide?

Offentlig sektor står inför stora samhällsutmaningar med ökande kostnader. Vi behöver utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och använda varje krona där den skapar mest värde. Då är det viktigt att vi förstår vad våra invånare behöver och får större insikt i deras perspektiv på våra samhällstjänster. Innovationsguiden ger er stöd i processen med att skapa förnyelse och bättre tjänster med invånarna som medskapare.

Med stöd av den här hemsidan kan ni på egen hand arbeta med Innovationsguidens process i ert utvecklingsarbete genom att följa de 6 stegen i innovationsmodellen, titta på filmerna och använda metodmallarna till respektive steg. Har ni behov av mer stöd för att komma igång finns utbildningar i tjänstedesign och samt möjlighet att gå med i vårt nätverk för tjänstedesign i offentlig sektor. Läs mer här.

Lycka till!

6 steg mot innovation

Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg som presenteras med översiktliga beskrivningar av hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder som kan användas i de olika stegen.

Kurser och nätverk: Innovation och tjänstedesign

Innovationsguiden håller kurser och nätverk inom tjänstedesign för dig som vill utveckla innovativa lösningar för offentlig sektor.

Läs mer på adda.se

Titta gärna på filmen om Innovationsguidens sex steg och hur modellen kan användas för att komma igång med användarcentrerat utvecklingsarbete.

Om materialet på hemsidan

Allt material på hemsidan är fritt att använda för eget, icke-kommersiellt, bruk och skyddas i enlighet med Lagen om upphovsrätt.

Så får du använda materialet

Vi kan omöjligt lösa dagens stora problem med samma tankesätt som skapade dem.

Albert Einstein

Innovation betyder inte alltid att vi måste ha något helt nytt! Pröva alltid att använda existerande resurser innan ni tar in nya.

Okänd

"It's not rocket science," Kelley replies, "It's empathetic to people...what they really value."

Tom KelleyGrundare Ideo

Förmågan att lära av misstag är ett tecken på god innovationsförmåga.

Dr. Annika SteiberFörfattare av bl a ’’Googlemodellen’’

Improve the past or design the future?

Marco SteinbergNesta

Nästa gång du eller en kollega gör fel eller begår ett misstag – lyft upp armarna i luften och utbrist ”TADA, vi har misslyckats!’’

Erik OlesundLärare i Design Thinking, Stanford USA

Kreativitet är inte en förmåga, det är en arbetsmetod.

John CleeseKomiker

"Varför" är ett otroligt kraftfullt ord för att ta reda på varför människor verkligen tänker som de gör.

Lindred L. GreerAssistant Professor of Organizational Behavior

Ibland är man så rädd att misslyckas att man inte tar tag i saker när det hade varit bättre att bara köra och testa. Saker behöver inte vara perfekta. Det viktiga är att man blir färdig.

Michella KadirDigital chef

Behöver ni hjälp att komma vidare?