Beskriv och hitta en riktning i er utmaning

I det första steget i innovationsprocessen kommer ni välja och ringa in ert utmaningsområde och förstå för vem ni utvecklar.

När ni ska beskriva er utmaningen – välj en bred ansats från början som är öppen för olika möjligheter och riktningar. Ex är utmaningen ”bättre livskvalitet för asylsökande” bra, bred och öppen, medan ”en ny mottagning i primärvården för asylsökande” är i detta läge för smal och pekar för tidigt mot en lösning.

I slutet av det här steget kommer ni ha en gemensam målbild och formulerat ert utmaningsområde med en tydlig men öppen riktning in i nästa steg.

I detta steg kommer ni:
 Definiera vad ni vill utveckla och för vem
Formulera och skriva ner er utmaning utifrån en bred ansats
Titta på vilka olika aktörer som kan beröras av ert projekt

Läs mer här!

Läs mer – Ringa in

Hitta er utmaning

Börja med att i gruppen prata igenom vem eller vilka ni ska utveckla för, vad det är ni vill utveckla eller vilket problem ni ska lösa. När ni sedan ska formulerar er utmaningen – välj en bred ansats från början och smalna av den stegvis. Håll utmaningen fri från lösningar, låt den vara bred och öppen för nya insikter och möjligheter.

Genom att strukturerat arbeta sig igenom utmaningen kommer ni förstå för vem ni utvecklar för, vilka faktorer som formar utmaningen och vad som styrker att ni arbetar med rätt utmaning.

Förslag till metoder: Hitta utmaningen och Formulera utmaningen

Beskriv och skriv ner utmaningen

Er utmaning bör klart och tydligt uttrycka er utmaning eller vilket problem ni strävar efter att lösa och för vem. Tänk på att till en början formulera er utmaning brett i förhållandet till det utmaningsområde ni valt. Ni kommer att få möjlighet att smalna av utmaningen i steget ’’Fokusera’’ utifrån de nya insikter ni fått om användaren efter steget ”Undersöka”.

Tänk på att inte bygga in lösningen i utmaningen.
Håll alla dörrar öppna!

Utgå ifrån ett användarbehov.

Exempel på utmaningsformuleringar:
Hellre ”tryggare hem för barn och unga” än ”blanketten från kommunen med information om trygghetsfrågor kring hem för barn och unga måste bli tydligare”. Hellre ’’Hur kan vi göra så att fler unga människor väljer och vill åka kollektivt? (öppen för olika lösningar) än ’’Vi vill att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla (en färdig lösning). Hellre ’’Hur kan vi göra så att kvinnor i förortsområden får förtroende för vården på vårdcentralen? (utgår från ett behov) än ’’Vi vill att fler ska besöka vårdcentralen istället för att åka till en akutmottagning’’ (utgår hur vi valt att organisera vården)

Kartlägg era användare och andra aktörer

Förutom den primära målgruppen är det också viktigt att få en överblick av vilka personer eller grupper som berörs av er utmaning och vilka ni bör förstå och involvera i arbetet. Titta också på vilken relation andra personer och aktörer har till era användare och tänk igenom vad det kan ha för betydelse för ert projekt. Skriv alla aktörer ni tror kommer beröras eller behöver involveras i en lista eller använd metodmallen Aktörskartan.

Kontrollfrågor
 Har vi koll på för vem det här är ett problem och vem mer som berörs av utmaningen?
Har vi en förståelse för om vi jobbar med ’’rätt’’ problem?
Utgår vår utmaning från mänskliga behov eller innehåller den en lösning?
Är vår utmaning tillräckligt bred för att släppa in nya möjligheter?

Kontrollfrågorna är till för att ni ska känna er trygga i att ni är på rätt spår. Svara ni ja på frågorna – fyll i ”bryggan” och gå vidare till nästa fas. Svarar ni som projektgrupp nej på någon av frågorna bör ni stanna i fasen alt gå tillbaka i processen.

Metodmallar och filmer

Ikon dokument
Ikon frågetecken
Tips från coachen!

Dokumentera ert arbete hela tiden. Häng upp saker på väggarna, behåll tidiga skisser, ta bilder när ni arbetar tillsammans. Det blir en förteckning över utvecklingen i er process, ett stöd för att kunna berätta om ert projekt och som inspiration för framtida projekt.

Kört fast? Vi hjälper dig ta nästa steg.