Metodmallar

Testa er prototyp

Börja med att skapa en eller flera prototyper till era lösningsförslag. Det kan vara allt från en vägg av post-it-lappar, ett rollspel, en legomodell eller en bildserie. Använd sedan metodmallen för att dokumentera den feedback och ev nya idéer ni får från de användare som ni testar prototypen på. Justera eller gör om prototypen efter den feedback ni fått från testpersonerna och testa igen tills ni känner att lösningen svarar mot de insikter ni fått och de behov ni identifierat tidigare.

Så här gör ni

Så här gör ni

1. Bestäm er på vilket sätt ni bäst testar era idéer på användare och utförare. Ska ni boka in möten, testa på platser där era användare befinner sig eller kanske få möjlighet att testa er lösning i liten skala direkt i verksamheten?

Skapa gärna fler prototyper för samma lösning och håll dem enkla och lite ofärdiga, det underlättar för testpersonen att ge feedback.

2. Gör testpersonen varm i kläderna genom att ställa öppna frågor kring ert fokusområde, ex ”beskriv den senaste gången som du besökte xx. Vad var bra, vad var dåligt?” eller ”berätta om hur du gör miljövänliga val i din vardag”.

3. Därefter kan ni visa testpersonen er prototyp och ställa frågor som ex ”tänk om du fick tillgång till xx, hur tror du det skulle kännas?’’ ’’Hur tror du vår nya tjänst skulle kunna hjälpa dig att göra fler miljövänliga val?’’

4. Skriv ner positiv som negativ feedback i mallen. Skriv ner ev frågor eller tankar som dyker upp, både hos testpersonen och hos er själva.

5. Låt testpersonen känna på eller hålla i er prototyp. Be testpersonerna att komma med förslag på hur de skulle vilja ändra eller lägga till något i er tjänst eller produkt. Skriv även ner era egna tankar och idéer som ev dyker upp under testperioden.

Fyll i en testmall för varje prototyp. 

Brygga

Här gäller det att identifiera och beskriva det som är kärnan och det speciella i just er lösning. Detta gör att ni får ett grepp om styrkan i er lösning och på så vis blir det lättare att förmedla till andra som ska vara med att förverkliga och ta lösningen vidare ut i verksamheten. Ni utgår från tre olika perspektiv; styrkan i lösningen utifrån användarens behov, argument för att skapa förståelse i den egna organisationen och ev samhällseffekter er lösning skulle kunna ge.

Tips från coachen

En prototyp ska inte vara perfekt, utan enkel och skissartad – det är lättare för testpersonen att ge feedback och förslag om prototypen inte är färdig.

Frågor? Vi hjälper gärna till.