Metodmallar

Brainwriting – ta fram många idéer

Brainwriting är en idégenereringsmetod där varje medlem i teamet tar fram ett större antal idéer på egen hand innan ni arbetar vidare i gruppen. Detta gör att alla får komma till tals och framföra sina idéer innan ni vidareutvecklar dem i gruppen.

Så här gör ni

Så här gör ni

1. Utgå ifrån er utmaning eller fokusområde och jobba enskilt med att ta fram så många idéer ni kan för att lösa ett problem eller utveckla en tjänst. Idéerna behöver inte vara färdigutvecklade, här gäller kvantitet före kvalitet. Låt denna övning ta mellan 10-15 minuter. Tänk på att skriva läsbart så att alla i gruppen kan läsa era bidrag.

2. Rotera sedan idéerna i gruppen genom att skicka över er metodmall eller post-its-lappar till er bordsgranne. Nu gäller det att bygga vidare på någon annans idéer. Låt detta ta ca 10 min.

3. Gör om samma rotation igen till att alla i gruppen byggt vidare på varandras idéer.

4. Gör en gemensam summering av de idéer som tagits fram. Titta om ni hittar likheter eller om det är någon idé som skiljer sig från övriga. Glöm inte att dokumentera! 

Utveckla idéerna – byt perspektiv

Ibland kan vi landa i de mest självklara idéerna och fastna i de som ligger närmast till hands. För att bryta invanda tankemönster eller helt enkelt komma vidare kan ni ta hjälp av dessa perspektivkort. Korten innehåller metoder som ramar in och begränsar idégenereringen. På så sätt väljer hjärnan nya vägar och ni får fram en större potential och höjd i era idéer. Det kan låta paradoxalt att begränsningar gör oss mer kreativa, men vi tänker ofta mer innovativt “inside the box”!

Så här gör ni

Gör så här

1. Utgå ifrån er utmaning eller en redan framtagen idé. Använd de olika inriktningarna på de mindre perspektivkorten, till vänster, för att ta fram helt nya idéer eller för att få högre idéhöjd till redan framtagna idéer. Skapa och lägg gärna till egna perspektivkort med inriktningar som är relevanta för just ert område eller kanske något som är motsatsen till ert område! Här krävs en hög dos av fantasi, mod att ta ut svängarna och en vilja att se på lösningen från ett helt annat perspektiv. Uppmuntra vilda och lite tokiga idéer, ni kommer bli förvånade hur många oupptäckta lösningar ni kommer hitta. Utmana er själva att verkligen ta er utanför bekvämlighetszonen och det som är tryggt och bekant!

2. När ni tagit fram ett stort antal idéer och byggt vidare på dem tillsammans, är det dags att utmana era idéer och knåda dem ett varv till. Använd nu de två större perspektivkorten till höger. I den första metoden tar ni hjälp av en annan branch eller framgångsrik organisation för att utveckla er idé. Gör en lista på de tjänster och komponenter som ingår i ex IKEAs erbjudande. Hur skulle dessa typer av komponenter kunna utveckla er tjänst? Hur skulle ex komponenten “självplock” kunna användas inom äldrevården? Hur kan ex en variant av tjänsten “IKEA family” utveckla primärvården?

3. Om ni nu tagit fram en fullfjädrad och perfekt idé är det bra att utmana och finjustera den ett varv till. I den sista metoden gör ni en lista på de viktigaste komponenterna eller stegen i er tjänst eller lösning. Det kan ex vara: Personal, byggnader, datasystem, transportmedel, fysiska möten, reception, kösystem osv. Tänk er nu er tjänst UTAN någon av de viktigaste komponenterna/stegen. Ställ er sedan frågor som: Vad skulle tjänsten eller processen tjäna på detta? Vem skulle vilja ha den nya tjänsten? Adderar detta nytt värde till tjänsten? Uppmuntra till djärva tankar och utforskande diskussioner. Gör sedan om processen genom att ta bort en annan av era huvudkomponenter. Ex på tjänster och produkter som tagit bort en huvudkomponent: förarlösa tunnelbanetåg (föraren), tidningen Metro (priset), kontantkort mobil (abonnemang), self-service-check-in (incheckningspersonal).

Gör tvärtom

Tvärtom-metoden är ett sätt för att få deltagarna att se nya möjligheter och få fler ingångar till hur utmaningen ska lösas. I metoden börjar man att ta fram negativa lösningar som man sedan översätter till positiva. Den här övningen kan vara bra att göra tidigt i en idégenereringsfas för att få igång gruppen.

Så här gör ni

Så här gör ni

Arbeta i grupper på 2-5 personer.
1. Börja med att formulera den negativa motsatsen till den utmaning ni jobbar med, ex ”Hur kan vi skapa riktigt otrygga patienter”. Eller ”Hur kan vi ge våra användare ett så dåligt bemötande som möjligt?’’.

2. Be gruppen skriva ner så många negativa idéer som möjligt under en begränsad tid, 5-10 min räcker. Peppa gruppen till att vara riktigt elaka, ju hemskare idéer desto bättre. Använd er av mallen, post-its eller ett blädderblock.

3. Välj ut mellan 3-5 av de värsta, farligaste, mest effektiva sätten att sabotera för era användare.

4. Vänd nu på steken och tänk TVÄRTOM. Vad är den positiva motsatsen? Uppmana gruppen att var kreativ i sin översättning från negativt till positivt.

5. Ta sedan fram idéer på hur ni når den positiva bilden som ni nu har målat upp. 

Konkretisera er idé

Idékortet är en konkritiseringsmall som hjälper er som grupp att förstå, utveckla och kommunicera er idé. Ju tydligare er idé är desto lättare blir den att prioritera och utvärdera. Det framgår även tydligare för vem detta är en bra idé och om idéen är genomförbar i den egna verksamheten.

Brygga

Välj ut och beskriv mellan 1-3 idéer som ni vill ta fram prototyper till och testa med era användare.

Namnge er idé och beskriv vad idén handlar om.

Tips från coachen

Vi blir mer innovativa om vår hjärna tvingas till begränsningar eller har ramar att förhålla sig till. Det kan ex vara att ge begränsat med tid, resurser eller använda en speciell metod. För många möjligheter eller fria tyglar kan ofta lamslå oss!

Vill ni veta mer om kreativitet?