Inspiration

Inspiration kan definieras som en influens eller process för att bli mentalt stimulerad att göra eller känna något, särskilt att göra något kreativt. Här har vi samlat länkar till filmer, metodkit, case, forskning, rapporter, böcker och poddar som vi tycker, på olika sätt, inspirerar och fördjupar kunskapen om tjänstedesign, utveckling och innovation.

Vad är Tjänstedesign?

Innovationsguiden brukar beskriva tjänstedesign som en utvecklingsprocess där man utgår från användarens behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Tjänstedesign tar alltid sin utgångspunkt i användarens perspektiv, oavsett om man utvecklar produkter, tjänster, processer, miljöer eller policy. Det leder till att det vi utvecklar verkligen skapar värde för de vi finns till för, att vi vågar ifrågasätta vår verksamhet och att vi kan sluta göra saker som inte efterfrågas eller uppskattas. Här har vi samlat några exempel som beskriver och förklarar vad tjänstedesign är och hur det kan användas. 

Innovationsguiden steg-för-steg

Innovationsguidens utvecklingsprocess i 6 steg. Från en formulerad utmaning till prototyp att testa i verksamheten.

Kul i Lego förklarar vad tjänstedesign är

Kort animerad film som använder kollektivtrafiken som exempel för att visa vad tjänstedesign är och kan användas till.

Tjänstedesign på engelska

Filmen visar på bredden med arbetssättet. Allt från att förbättra en upplevelse till att t.ex förändra ett helt skolsystem.

Om Design Thinking från ursprungskällan

Djupdykning i Design Thinking från dem som ”uppfann” begreppet. Filmer, texter, visualiseringar och online-kurser.

Hur gör andra?

Definitionen av kreativitet är att kunna ta redan existerande idéer och fenomen och kunna sammanfoga dem till något nytt som ger värde för våra användare. Här berättar vi om några av de aktörer i offentlig sektor som utifrån sitt uppdrag och utmaningar de har, involverat och samskapat lösningar och processer tillsammans med användare och utförare. Låt dig inspireras, fördjupa din kunskap och ”sno” med dig lösningar som andra testat.

Socialtjänsten involverade barnen för ökad delaktighet

Borlänge presenterade sina familjehem bättre för att öka tryggheten

’’Mamma och pappa berättade att jag skulle flytta ut till en tant i skogen. Jag blev jätterädd. De berättade inte varför vi skulle flytta ifrån dem.’’
Det här är en av berättelserna som kom fram när Socialtjänsten i Borlänge gick ut och pratade med barn som blivit familjehemsplacerade för att försöka förstå hur deras verklighet faktiskt såg ut och vad som behövde göras för att förbättra den. Utifrån insikter från barnens berättelser tog man fram häftet ’’Välkommen till oss’’, en presentation av familjehemmet, dess medlemmar, var det låg och vilka aktiviteter som fanns i närheten. Häftet kunde man ge barnet och samtala kring innan placeringen, för att öka tryggheten. Arbetet förde även med sig ett förändrat tankesätt: att våga testa sig fram och gå ut och fråga; ’’det är barnen som är facit!’’.

Titta på filmen om Borlänges process

Politikens roll för innovation

I Roskildes kommunfullmäktige finns invånarens perspektiv med i alla beslutsunderlag

I Danmark har politiker och beslutsfattare insett värdet av att arbeta med invånarna för att skapa smartare lösningar anpassade efter vad invånarna behöver och vill ha. Roskilde kommun är en av de kommuner som arbetar på det här sättet. 2011 började Joy Mogensen, som Danmarks yngsta borgmästare, att skapa en strategisk plan för att förnya den politiska processen i Roskilde. En central del är att låta medborgarna bli mer delaktiga i hur politiken skapas och görs till verklighet. Några av initiativen som startats är bl.a Zebrabyarna där man adresserat utmaningen med urbanisering och Ungeguiden som hjälper unga som står långt ifrån arbetsmarknaden på nya sätt.

Titta på filmen om Roskildes politiska ledarskap

Inbäddade labb i vårdens verksamheter

Experio Lab – möter vårdens utmaningar med hjälp av tjänstedesign

2013 invigdes Experio Lab som en del av landstinget i Värmland. Invigningen skedde i form av en utforskande resa genom vårdsystemet, en sk ”patientresa”, där man bokstavligen utsätter sig för det patienten går igenom, för att på så sätt förstå vad som fungerar eller kan förbättras. Detta utforskande sätt, med bl.a olika empativerktyg och verkliga miljöer för att bättre förstå patientens verklighet, har blivit ett signum för Experio Lab. Genom att kombinera patienters och personalens upplevelser och erfarenheter, tillsammans med design som metod, kan starka och välriktade tjänster utvecklas i vården. Idag är Experio Lab ett nätverk av labbmiljöer och finns i åtta regioner runt om i landet. Designkompetens finns på så sätt nära patienter och personal och inbäddad i vårdens verksamheter.

Till Experio Lab

Andra verktyg och metodkit

På Innovationsguiden sida Steg-för-steg finns instruktioner som lotsar er igenom en utvecklingsprocess i 6 steg. Till varje steg har vi valt ut några metoder som vi tycker är en bra bas att utgå ifrån. Men det finns så många fler metoder och metodkit att ta del av och vi har samlat några av dem här. Tänk på att det viktigaste är inte att göra metoderna helt rätt utan välja metoder för att på bästa sätt förstå våra användare. Och om en metod inte gör jobbet, så välj en annan!

Forskning och rapporter

“It’s not rocket science, it’s empathetic to people…what they really value.” Det säger Tom Kelley, grundaren till världens mest kända designbyrå och upphovsgivare till begreppet “Design Thinking”. Innovationsguiden strävar efter att göra arbets- och förhållningssättet så enkelt och lättillgängligt som möjligt så att fler kan arbeta med användardriven utveckling. Men ibland behövs även fördjupning i ämnet och vi har samlat relevant forskning och rapporter där ni kan hitta inspiration, argument, och “evidens” som förhoppningsvis kan stärka ert arbete ännu mer.

Filmer om innovation och design

Ideo om prototyping

Beyond Scotch Tape and Wireframes

Till filmen

Nesta om prototyping

What is prototyping?

Till filmen

Region Uppsala

Tjänstedesign för ledare

Till filmen

Film: Innovationsguidens utvecklingsprocess

Speltid 4:33

I en tid när resurserna minskar och behoven ökar, är det viktigare än någonsin att vi använder våra resurser till verksamhet som verkligen gör skillnad för våra användare.

Innovationsguiden på YouTube

Se fler filmer på vår YouTubekanal!
Där hittar du fler case, en webinarserie om politiskt ledarskap och innovation och korta filmer om olika metoder.

Ja, gå dit!