Publicerad 7 oktober 2022

Metod: Tvärtom-metoden

Tvärtom-metoden är ett sätt för att få deltagarna att se nya möjligheter och få fler ingångar till hur utmaningen ska lösas. I metoden börjar man att ta fram negativa lösningar som försämrar för användaren, som man sedan översätter till positiva. Den här övningen kan vara bra att göra tidigt i en idégenereringsfas för att få igång gruppen.

Ladda ner mall (PDF)

Så här gör ni

Arbeta i grupper på 2-5 personer.

  1. Börja med att formulera den negativa motsatsen till den utmaning ni jobbar med, ex ”Hur kan vi skapa riktigt otrygga patienter”. Eller ”Hur kan vi ge våra användare ett så dåligt bemötande som möjligt?’’.
  2. Be gruppen skriva ner så många negativa idéer som möjligt under en begränsad tid, 5-10 min räcker. Peppa gruppen till att vara riktigt elaka, ju hemskare idéer desto bättre. Använd er av mallen, post-its eller ett blädderblock.
  3. Välj ut 3-5 av de värsta, farligaste, mest effektiva sätten att sabotera för era användare.
  4. Vänd nu på steken och tänk TVÄRTOM. Vad är den positiva motsatsen? Uppmana gruppen att vara kreativa i sina översättningar från negativt till positivt, och gärna så konkreta som möjligt.
  5. Ta sedan fram idéer på hur ni når den positiva bilden som ni nu har målat upp.

Exempel

Negativ idé: Vi tömmer väntrummet på stolar, tidningar, kaffeautomat mm.

Positiv motsvarighet: Vi inreder väntrummet som ett mysigt vardagsrum, med sköna fåtöljer, massagestolar, espressomaskin, konst och bibliotek där man kan låna böcker.

Negativ idé: Vi pratar inte med våra patienter och svarar inte på frågor.

Positiv motsvarighet: Varje patient får en personlig vårdguide som kan följa med på vårdbesök och finns tillgänglig för att svara frågor före, under och efter.

Kom ihåg!

  • Att spåna fram negativa idéer är ett sätt att hitta kärnan i vad som är en positiv användarupplevelse. Ni behöver inte ha dåligt samvete för att ni är elaka!
  • Ni behöver inte ta hänsyn till om era positiva idéer ska kunna genomföras i det här läget.
  • En helt galen idé kan mycket väl så ett frö och utvecklas till en fullt genomförbar idé senare i processen!
Tvärtom metoden mall